SARL BOISUMAULT

Duomenų apsaugos taisyklės

Privatumas ir slapukai

„MB Diffusion“ veikia kaip asmuo, atsakingas už duomenų tvarkymą statistinių analizių atlikimo reikmėms, naudojant slapukus, įrašytus šioje svetainėje (čia toliau „svetainė“).

Tuo remdamasi, įmonė „MB Diffusion“ nori aiškiai ir skaidriai jus informuoti apie slapukų naudojimą jums naršant šioje svetainėje.

I - Kas yra slapukas?

Slapukas yra tekstinis failas, išsaugomas jūsų terminalo (kompiuterio, planšetės, mobiliojo telefono) diske per jūsų naršymo programinę įrangą, kai kreipiatės į interneto paslaugą.
Tai reiškia, kad slapukas mums atsiunčiamas kaskart, kai jūs atveriate svetainės puslapį savo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Mūsų įrašyti slapukai, jums lankantis svetainėje, jūsų neatpažįsta asmeniškai kaip atskiro žmogaus, bet atpažįsta tik įrenginį, kuriuo jūs naudojatės. Slapukai nesaugo jokių jautrių asmens duomenų, o tik suteikia informaciją apie jūsų naršymą taip, kad jūsų terminalas vėliau galėtų būti atpažintas.
Slapukai nedaro jokios žalos jūsų įrenginiui, bet, pavyzdžiui, padeda lengviau surasti jūsų pasirinkimus, iš anksto užpildyti kai kuriuos laukelius ir pritaikyti mūsų paslaugų turinį.
Tik jūs pats (pati) pasirenkate, ar į jūsų įrenginį bus įrašyti slapukai, ir jūs galite lengvai valdyti slapukų įrašymą. Daugiau specialios informacijos apie slapukų valdymą ir kontrolę rasite skyrelyje „Jūsų pasirinkimas dėl slapukų“.

II - „MB Diffusion“ įrašyti slapukai ir jų naudojimas

„MB Diffusion“ svetainėje įgalina tik analizės slapukus.

Analizės slapukai mums leidžia geriau pažinti svetainę ir pagerinti naudotojo naršymo eigą, panaudojant statistiką ir svetainės lankymo bei naudojimo apimtis (aplankyti skyreliai ir turiniai, naršymo eiga...).

III - Duomenų gavėjai

Surinkti duomenys yra prieinami įmonei „MB Diffusion“ kaip už duomenų tvarkymą atsakingam asmeniui ir mūsų paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip subrangovai, kurie drauge siekia įgyvendinti čia žemiau nurodytus tikslus (teikti apgyvendinimo paslaugas).

Taigi kai jūs atsiliepiate į skelbimą arba užpildote kontaktinę formą, jūsų kontaktiniai duomenys perduodami susijusiam profesionalui, turinčiam atsakingo už formoje pateiktų duomenų tvarkymą asmens statusą.

IV - Duomenų valdytojas

„MB Diffusion“, įregistruota į Paryžius verslo ir įmonių registrą numeriu SIREN 432 552 966, kurios oficiali būstinė yra 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, atstovaujama pono Thomas Churchill, einančio generalinio direktoriaus pareigas, yra atsakinga už duomenų, kurias ji surenka svetainėje, tvarkymą.

V - Saugojimo laikotarpis

Analizės slapukų galiojimo trukmė yra 13 mėnesių.

Norėdami sužinoti kontaktinių duomenų, surinktų jums atsiliepiant į skelbimą arba užpildant kontaktinę formą svetainėje, saugojimo trukmę, prašom kreiptis į susijusį profesionalą, paspaudžiant čia.

VI - Jūsų teisės

Pagal asmeninius duomenis reglamentuojančius teisės aktus jūs turite tokias teises dėl savo asmeninių duomenų, kuriuos „ MB diffusion“ surinko svetainėje naudodama analizės slapukus:

  • Susipažinti – jūsų teisė gauti patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir, jei jie yra tvarkomi, su jais susipažinti;
  • Taisyti – jūsų teisė kuo greičiau ištaisyti netikslius ir papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • Ištrinti – jūsų teisė kuo greičiau pareikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis nedarant poveikio įsipareigojimams ar duomenų išsaugojimo reikalavimams;
  • Riboti naudojimą – jūsų teisė reikalauti riboti duomenų naudojimą, jei jūs abejojate savo duomenų tikslumu, jei manote, kad jie tvarkomi neteisėtai arba jei to jums reikia siekiant pripažinti jūsų teisinius reikalavimus, jais pasinaudoti arba apginti;
  • Prieštarauti – jūsų teisė bet kada prieštarauti tam, kad „MB Diffusion“ tvarkytų jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai „MB Diffusion“ siekia patenkinti savo teisėtus ir pagrįstus interesus. Jūs taip pat galite prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Perkeliamumas – jūsų teisė gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir teisė persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių;
  • Jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį, išskyrus atvejus, jei toks sprendimas yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį, arba yra leidžiamas;
  • Jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai;
  • Jūs turite teisę nurodyti, kaip elgtis su jūsų asmens duomenimis jūsų mirties atveju.

Galite pasinaudoti savo teisėmis, tai yra prieštaravimo, užmiršimo, perkėlimo teise ir savo prieigos teise. Prašom susisiekti su mumis čia.

Norėdami atlikti savo pasirinkimą dėl mūsų slapukų naudojimo, prašom žiūrėti pastraipą „Jūsų pasirinkimai dėl slapukų“.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis į kontaktinius duomenis, surinktus jums atsiliepiant į skelbimą ar pildant kontaktinę formą svetainėje, prašom susisiekti su susijusiu profesionalu, paspaudžiant čia.

VII - Duomenų apsaugos pareigūnas

„Adevinta France“, kuri valdo įmonę „MB Diffusion“, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. Į jį galima kreiptis el. paštu fr.privacy+mb-diffusion@adevinta.com arba paštu adresu: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris.

VIII - Jūsų duomenų saugumas

Mes saugome jūsų duomenis taikydami reikiamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume rizikos lygį atitinkančią apsaugą. Mūsų apsaugos priemonės apima ugniasienę, fizinės prieigos kontrolę mūsų duomenų centruose ir prieigos prie informacijos kontrolę.

IX - Jūsų pageidavimai dėl slapukų naudojimo

Jūs galite bet kada pareikšti ar pakeisti savo pageidavimus dėl slapukų naudojimo toliau nurodytais būdais:

Jūsų naršyklės nustatymai

Bet kuriuo metu galite sukonfigūruoti savo naršyklę taip, kad slapukai būtų įrašomi jūsų terminale (sutikti), arba priešingai, kad jie būtų atmesti (atsisakyti). Kai kurios naršyklės leidžia nustatyti slapukų valdymo taisykles kiekvienoje svetainėje iš naujo.

Įvairių naršyklių slapukų naudojimo nustatymai gali skirtis. Slapukų naudojimo ir jo keitimo taisyklės nurodytos naršyklių pagalbos meniu:

X - Kiti naudingi ištekliai

Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus ir galimus jūsų pasirinkimus, ieškokite informacijos šiose svetainėse:

Taip pat prašome susisiekti su mumis kiekvienu klausimu arba dėl kiekvienos pretenzijos, susijusios su slapukais, naudojamais mūsų svetainėje, per šią nuorodą.